Get Easyjoob.com Mobile App
Whatsapp: +93749615200

Admin Assistant 669 views

More Information

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم – فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS) 

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Description:

 

 1. JOB PURPOSE

 

The purpose of the Administration Assistant is to provide logistics and administrative support needed for the ARCS WASH Unit office.

 

III.         THE ROLE AND RESPONSIBILITIES

 

The incumbent’s main roles and responsibilities will include but not be limited to:

 

Key aspects

 • Promote ARCS   Programme cooperation with ICRC, IFRC, and NorCross, and Participating National Society (PNS) programme teams are consistent and efficient.
 • Support sound technical planning, monitoring, evaluation, and reporting in line with established programme agreements and programme plans.
 • participate in purposeful collaboration with the ICRC, IFRC, and NorCross programme teams in line with technical standards and programme agreements.

 

 

Administration

 • Support admin and logistics activities.  Consult ARCS HQ logistics team when relevant.
 • Update the inventory list for the WASH Unit and Field Offices every time there is a change, at least twice annually. Make sure that every item is properly tagged.

JD Admin Assistant-ARCS-Sep2022.doc                        1/2

 

 

 • Maintain and update the Office Information for the Unit and Field Offices. Afghan Red Crescent Society
 • Make travel arrangements including hotel bookings and office correspondences for WASH

Unit staff.

 • Provide support in arranging WASH Unit events including meetings, training, and workshops.
 • Liaise with IFRC/PNS for Admin and Logistics-related matters.
 • Perform other relevant duties as assigned.
 • Follow up on the financial document with the ARCS finance department and ARCS regional offices and branches.

 

Reporting

• Actively contribute to the development of quarterly and annual reports, and share lessons learned as per ARCS and partners/donors’ requirements.

Skills and Experience:

 • Proven ability to engage discretely and tactfully with internal and external stakeholders.
 • Advanced skills in computer productivity applications (Word, Excel, PowerPoint, and Outlook).
 • Flustered

 

Personal Qualifications:

 • Ability to work towards achieving objectives and results.  •   Ability to convince and gain acceptance
 • Ability to communicate effectively.  • Ability to be solution-oriented
 • Good team spirit.
 • Ability to write and speaks in English

Job Requirements:

 

IV.        REQUIREMENTS/QUALIFICATIONS

 

Education:

 • Professional qualification in Business Administration – Equivalent 3 years of technical experience can substitute for qualifications but not vice versa.

 

Skills and Experience:

 • Proven ability to engage discretely and tactfully with internal and external stakeholders.
 • Advanced skills in computer productivity applications (Word, Excel, PowerPoint, and Outlook).
 • Flustered

Submission Guideline:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo  offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو  مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس

whats app= +93-777-266-860

+93-728-900-415

Submission Email:

hamid.daftani12@gmail.com

Share this job
Company Information
 • Total Jobs 13 Jobs
 • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200