Whatsapp: +93749615200

کارمند ارتباط ولایات

More Information

About ATRA

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود (کارمند ارتباط ولایات ) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمایند.

Job Summary

داره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( کارمند ارتباط ولایات) به کارمند ذیل ضرورت دارد

Duties & Responsibilities

 • اجرای امور اداری و اجرائیوی بخش مربوطه ، تامین ارتباط وهماهنگی وتکثیرمراسلات ومکاتیب ( اخذ و ارسال اسناد رسمی مربوطه به همان دفترغرض اجرا آت بعدی به مراجع مربوطه بعد از ملاحظه شد و هدایت آمریت مربوطه
 • تنظیم  امور اجرائیوی بمنظور تطبیق بموقع برنامه های که به این آمریت مواصلت میورزد .
 • ترتیب آجندا و اشتراک در مجالس کاری زون ها جهت تحریر تصامیم و فیصله ها که در جلسات رسمی روی آن بحث صورت میگیرد .
 • حصول اطمینان از تحریر و ترتیب پیشنهادات ، استعلام ها و مکاتیب که جهت اخذ امضأ و هدایت عنوانی ریاست نظارت و کنترول و سایر مقامات مرکزی اداره اترا راجع میگردد .
 • حصول اطمینان ازتنظیم سیستم تمام اسناد اداری و تخنیکی مربوطه به زون ها جهت سهولت بهتر در امورات یومیه .
 • ترتیب  وتنظیم گزارشات کاری که از طرف زونها ارسال میشود به وقت و زمان مناسب و ارجاع آن به ریاست محترم نظارت و کنترول و مقامات ذیصلاح.
 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره در همآهنگی با تیم لیدر مربوطه .
 • ترتیب وارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و در صورت ضرورت و هدایت مقامات از فعالیت ها و دست آوردها ی خارج از مواد فوق الذکر بنابر در خواست مقامات ذیصلاح و اجرا ی آن به اسرع وقت .
 • کارمند ارتباط ولایات مکلفیت دارد که همه روزه با کارمندان سایر ولایات مربوطه از طرق مختلف در تماس بوده و جهت اخذ تمام اسناد رسمی شان و همچنان مکاتیب و هدایات مرکز را با ایشان شریک و به تیم لیدر خویش ګزارش ارایه نماید .
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره اترا به وی سپرده میشود.

Job Requirements

 • درجۀ تحصیل و تجربه کاری:
 • شخص داوطلب بنابر قانون کار کارمندان فعلی باید سند تحصیلی حد اقل لیسانس را در یکی از رشته های چون :
 • (  اداره عامه ، اداره و تجارت ) داشته باشد .
 • داوطلب کارمند اجرا ئیه برای زونهای ولایتی اداره اترا حد اقل دو سال تجربۀ کاری در بخش امورات اجرا ئیوی و اداری داشته باشد
 • به لسان های پشتو ، دري و انگلیسی بلدیت داشته باشد.
 • رعایت دسپلین اداری
 • رعایت سلسله مراتب
 • برخورد دوستانه با همکاران
 • ارتقاء ظرفیت خودي
 • داشتن تصور روشن از وضع شبکه ها
 • متهعد به دین، وطن و وظیفه
 • به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا” ( MS Office ) وانترنیت آشنائی کامل داشته باشد.
 • به کدام جرم وجنا یت قبلا” متهم نشده باشد.
 • دارای سوابق پسندیده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.
 • توانایی کافی در مدیریت و رهبری تیم
 • توانایی کافی در کار گروپی
 • مسئولیت پذیر و داشتن جرات کاري
 • تابعیت افغانستان را داشته و در کشور مقیم باشد
 • به زبانهای رسمی کشور ( پشتو و دری ) %100 در تکلم و نوشتن حاکمیت داشته و تبعۀ افغانستان باشد
 • به پروگرامهای کمپیوتر جهت پیشبرد امورات اداری بلدیت کامل داشته باشد .

Submission Guideline

د محترمو کاندیدانو څخه هیله کیږي چې تر څو د اړونده بست لپاره څانګړې فورمه ډکه او لاندې بريښنالیک ته يې راواستوي او همدارګه کولای شي چې یاده فورمه د بشري سرچینو د استخدام د آمریت څخه ترلاسه کړي .

پته : د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت ۱۸ پوړیزه ودانۍ دیارلسم منزل د استخدام آمریت

بریښنالیک jobs@atra.gov.af

د اړیکي شمیره : 0202100763

نوټ : د ټولو محترمو کاندیدانو څخه هیله کیږي چې که چیرې ستاسو تحصیلات او یا هم کاري تجربه د پورته بست سره سمون نه خوري لطفا خپل غوښتنلیک مه را استوئ او همدارنګه خپل ټول تحصیلي اسناد ( ديپلوم یا ترانسکریپټ چې د لوړو زده کړو د وزارت تائیدي ولري) د کاري تجربې اسناد لکه ( لکله قرار داد خط ، د منابع بشري تائیدي ، او که مو دولتي رسمي دنده اجرا کړې وي خلص د سوانح چې د صدور د نیټې څخه یې ۶ میاشتو څخه ډیره موده نه وي تیره شوې) پهPDF  فایل کې چې اندازه یې د 5MB څخه لوړه نه وي راواستوئ  .

Functional Area

Public Administration
Business Administration

Countries

Afghanistan

Provinces

Kabul

Submission Email

jobs@atra.gov.af

Share this job

ATRA

(0)
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

Email:info@easyjoob.com

business whatsapp:+93749615200

x