کارشناس تحلیل و بررسی شکایات 14 views

More Information

About کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

Job Description:

هدف وظیفه: تحلیل و بررسی بسته شکایات و ابراز نظر مسلکی مطابق اسناد تقنینی بمنظور تامین عدالت اداری در خدمات ملکی.

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل و بررسی همه جانبه شکایت‌نامه ها طبق طرزالعمل رسیدگی به شکایات و سایر اسناد تقنینی؛
 2. مطالبه سایر شواهد و مدارک اثباتیه مرتبط به موضوع  جهت طی مراحل و رسیدگی به شکایات از مراجع مربوطه در صورت نیاز؛
 3. ارایه بسته شکایت بعد از ابرازنظر(کارشناسی) به آمریت تحلیل وبررسی بورد رسیدگی به شکایات  جهت اجراات بعدی؛
 4. ارایه بسته شکایت بعد از حصول اطمینان از تکمیل بودن اسناد (قید فهرست و نشانی شد) به بخش مربوطه جهت اجراات بعدی؛
 5. ترتیب مصوبه در مطابقت به تصمیم اتخاذ شده در جلسه کمیشنران بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی؛
 6. ثبت معلومات دوسیه شکایت در دیتابیس بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی جهت آگاهی مقامات از پیشرفت اجراآت کاری؛
 7. رعایت اصل محرمیت، بیطرفی، عدالت و عدم تبعیض در خصوص پروسه رسیدگی به شکایات؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت تحقق اهداف تعیین شده؛
 2. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان مربوط؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 4. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط کمیسیون و ادارات جهت اجرای به موقع امور محوله.

Job Requirements:

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: حقوق، شرعیات (فقه قانون) و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور ( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

 

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

Submission Email:

www.iarcsc.gov.af

Share this job
Company Information
 • Total Jobs 4 Jobs
 • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com