Whatsapp: +93749615200

نرس تغذی کندهار 150 views

More Information

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم – فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS) 

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Description:

هدف:

هدف اصلی این نقش، ارائه خدمات تغذیه به کودکان و زنان باردار و شیرده در تیم سیار صحی  در این زمینه است تا به نیازهای حاد مادر و کودکان آسیب‌دیده از بحران و/یا تعارض و بیشتر جمعیت‌های آسیب‌پذیر پاسخ دهد. جوامع میزبان و همچنین حمایت از رهبر تیم در مدیریت تیم در زمان غیابت او.

 

 

وظائف اساسی:

 

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری در بخش حمایه طفل ومادر و بخش تغذی ، ارزیابی نشو نموی اطفال زیر 5 سال

در  محدوده کلینیک صحی

 1. ایجاد فضای کاری مناسب ترتبیب و تنظیم ساحه کاری اتاق بخش تغذی ، ارزیابی نشو نموی اطفال زیر 5 سال  جهت اجراای ارزیابی اطفال در بخش تغذی عامه ، رهنمایی و رجعت مریضان وخیم به مراکز تداوی سوء تغذی
 2. حصول اطمینان از نحوه درست  اجرای فعالیت های روزمره  در بخش حمایه طفل ومادر بخش تغذی ، ارزیابی نشو نموی اطفال زیر 5 سال در کلینیک
 3. تهیه گزارشات فعالیت های بخش حمایه طفل ومادر و بخش تغذی ، ارزیابی نشو نموی اطفال زیر 5 سال   در کلینیک توحید و ارسال آن به آمر کلینیک  به موقع مناسب آن به صورت منظم و دوامدار.
 4. اجرای تعلمیات صحی گروپی و انفرادی برای مستفید شونده گان روزانه و دوامدار
 5. رجعت دادن خانم های سن باروری به خاطر تکمیل واکسین های TT   و اظفال مصاب به سوء تغذی به مرکز تداوی مربوطه
 6. عرضه خدمات صحی با کیفیت عالی
 7. در حفظ و نگهداری سامان ووسایل بخش حمایه طفل ومادربخش تغذی ، ارزیابی نشو نموی اطفال زیر 5 سال  توجه جدی مبذول داشتن
 8. اشتراک در ورکشاپ های آموزشی به سطح ولایت و خارج از ولایت
 9. اشتراک در مناسبت های خاص در صورت دعوت
 10. اشتراک و همکاری با سایر بخش های صحی در صورت واقعات عاجل صحی
 11. ارائه تغذیه نوزاد و کودک خردسال (IYCF)، ارتقای نظارت بر رشد و مشاوره تغذیه مادر برای همه مادران با بالخصوص  برای مادران/زنان باردار و شیرده
 12. افزایش آموزش تغذیه به مادران باردار و شیرده کودکان دریافت کننده خدمات تغذیه
 13. مدیریت و برگزاری جلسات نمایش غذا در جامعه
 14. کودکان 6 تا 59 ماهه و افراد PLW را از نظر سوءتغذیه سکریننگ و ارزیابی نماید.
 15. ارائه مشاوره اختصاصی به مادران کودکان SAM و MAMدر خصوص تغذیه کمکی مناسب در مراحل مختلف زندگی.
 16. مسئول انجام همه فعالیت های تغذیه مانند نظارت بر رشد همه کودکان U2 سال و غربالگری کودکان زیر پنج سال و PLWs برای سوء تغذیه حاد با استفاده از MUAC یا مقیاس وزن/قد برای کودکان.
 17. توزیع مواد سوی تغذی برای اطفال SAM و MAM.

Job Requirements:

 

شرائط :

 • داشتن اسناد فراغت از انستیتوت   های  تعلیمات علوم صحی  معتبر داخلی و یا خارجی در بخش  نرسنگ عالی
 • داشتن مهارت مسلکی   نرسنگ  ووقایوی و صحت عامه
 • تجربه کاری در بخش مربوطه حد اقل  1 سال در بخش های صحی و مشاوریت و تداوی  تغذی عامه
 • داشتن اعتماد به نفس و تعهد کاری با جمعیت هلال احمر افغانی
 • بلدیت به زبان های ملی

Submission Guideline:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo ro kandahar branch offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو ویا به نمایندگی سره میاشت کندهار مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس

 +93-777-266-860

+93-728-900-019

 

Submission Email:

hamid.daftani12@gmail.com

Share this job

ARCS

(1)

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200