Whatsapp: +93749615200

میخانیک انجنیر 34 views

More Information

About NGR.DABS

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

·        اگاه بودن ازتمام امورات مربوطه.

   آگاه بودن ازتمام بخشهای مربوطه توربین-کمپریسورها-آیل پمپ ها وغیره.

·        کنترول ومراقبت درست ازتجهیزات که مربوطه به ماشینکاران میشود.

Duties & Responsibilities

·        آگاه بودن ازتمام بخشهای مربوطه توربین-کمپریسورها-آیل پمپ ها وغیره.

·        کنترول ومراقبت درست ازتجهیزات که مربوطه به ماشینکاران میشود.

·        بهره برداری سالم ازتمام تجهیزات برقی –میخانیکی ازقبیل توربین ها – کمپریسورها–آیل پمپ ها با درنظرگرفتن دستورالعمل های تخنیکی فابریکه.

·        کنترول وتشخـــیص عارضات یومیه ازتمام بخش های دستگا ه ازقبیل جنراتورها- توربــــین ها وغیره مربوطـــــــات فابریکه ودرج عارضات فوق درکتاب مخصوص دیفکت.

·        آماده ساختن ماشین ها – و غیره تجهیزات جهت ترمیم و بعد از ترمیم در شفت مربوطه.

·        آگاه بودن وقت بوقت از تمام بخش های بهره برداری توربین ها در شفت مربوطه.

·        کنترول از ساحات ترمیم شده که توسط گروپ ترمیماتی اجرا شده.

·       نظم و دسپلین برقرار کردن بین پرسونل در شفت مربوطه.

·        تبدیل کردن چیک و کنترول نمودن روغنیات د جنراتورها، ګورنرها،ترانسفرمرها و د سایر بخش های فابریکه

Job Requirements

·        اگاه بودن ازتمام امورات مربوطه.

·            داشتن مهارت دروظیفه.

·            درک اصول وقوانین.

·            توانای پیشبرددرست امورات دروظیفه تحت مسوولیت.

·            دارابودن روحیه اطاعت از اوامرامرین درخصوص اجرای وظایف.

·            توانای برخوردمعقول باحالات مغشوش اثتثنایی.

·           داشتن صحت کامل –شکیبای-اطاعت وتوانایی های فکری فزیکی.

Submission Guideline

هغه کاندیدان چی واجد شرایط دی کولی شی خپلی سی وی د لاندی برښنا لیک له لاری را واستوی.

samiulhaq.ahmadzai@dabs.af

khalid.noorzai@dabs.af

Submission Email

samiulhaq.ahmadzai@dabs.af

Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job

DABS

(0)
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200