Whatsapp: +93749615200

معلم کودکستان 123 views

More Information

About International Assistance Mission (IAM):

 هیئت معاونت بین المللی یک موسسه خیریه و غیر انتفاعی است که با مشارکت رضاکاران بین المللی و کارمندان داخلی از طریق ارتقاء ظرفیت کاری در بخش های صحت و انکشاف به امید و رفاه مردم افغانستان خدمت نماید

پروگرام مواظبت های چشم نور یکی از پروگرام های موسسه هیئت معاونت بین المللی بوده که از سال ۱۹۶۶ بدین سو در عرصه خدمات مواظبت  چشم در افغانستان فعالیت دارد موسسه هیئت معاونت بین المللی به صفت یک موسسه در وزارت اقتصاد ثبت و به شماره (۱) راجستر میباشد

 

Job Description:

 1. مسوولیتهای کلیدی:

کودکستان محلی است برای مراقبت، شناخت استعدادها،‌ پرورش عاطفی، جسمی، هوشی، رفتاری (اجتماعی) گفتاری و رشد خلاقیت کودکان در سنین پیش از مکتب. معلم کودکستان با نوزادان و اطفال زیر ۶ سال سر و کار دارد و در واقع جایگزین مادر در زمان نبود اوست. بنابراین وظیفه او فقط نگهداری و پرستاری از کودک نیست بلکه معلم کودکستان باید به همه جوانب پرورش جسمی و معنوی کودک توجه کند. معلم کودکستان باید بتواند به خوبی با اطفال ارتباط برقرار کرده، برنامه ها و صنف های مختلف را مدیریت و به درستی با رفتارهای نامناسب و چالشی آنها برخورد کند. همچنین باید صبور، مهربان و خوش اخلاق باشد.

 1. نگهداری و کنترول مداوم از اطفال مطابق به تقسیم اوقات (بازی با وسایل بازی، استراحت و دروس ابتدایی قبل از مکتب مطابق به سن اطفال)
 2. آموزش به اطفال از طریق بازی و سایر روش ها و ابزار آموزشی و کمک به پیشرفت آنها
 3.  آموزش مهارت های مختلف از جمله مهارت های زندگی، زبان، ریاضیات و دینیات در حد ابتدایی
 4. تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانه اطفال در چارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای صحیح آن
 5. تشویق همکاری و رفتار خوب اطفال و کنترل رفتارهای بد آنها
 6. ایجاد یک محیط سالم و آموزنده برای اطفال
 7. خواندن قصه و داستان های آموزنده
 8. نگهداری اطفال از ترضیضات و صدمات فزیکی
 9. همکاری در تهیه نمودن و صرف غذای اطفال مطابق به مینوی غذائی
 10. دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا
 11. همکاری در پاک و منظم نگهداشتن اتاق و اطفال
 12. داشتن توانائی تشخیص علایم خطر و تهدیدها واطلاع به موقع آن
 13. گزارش هرچه عاجل در صورت وقوع واقعات غيرمترقبه به مسئولین شفاخانه
 14. اطللاع رسانی به موقع در صورت شکستن و تخریب وسایل مربوطه
 15. مراعات نمودن جدی شرايط وقايه ازانتان و حفظ الصحه اطفال
 16. شرکت در جلسات با کارکنان و والدین اطفال در صورت لزوم
 17. صحبت با والدین درباره روند پیشرفت اطفال و جوابگویی سوالات و نگرانی ها و شکایات مادران
 18. طرح مسائل و مشکلات کودکان با مسئولان و پیگیری آنها
 1. شرایط:
 1. مدرک 14پاس یا بالاتر در تعلیم و تربیه، ترجیحاً تمرکز با اطفال
 2. تجربه کاری حداقل 2 سال بعنوان مسؤل نگهداری اطفال
 3. فیزیک بدنی مناسب و توانایی سر پا ایستادن برای مدت طولانی
 4. تجربه یا ترینینگ های کمک های اولیه
 5. سواد کافی خواندن و نوشتن دری و پشتو
 6. سواد حداقلی خواندن و نوشتن زبان انگلیسی
 7. توانایی برقراری رابطه خوب با اطفال، والدین و سایر همکاران.
 8. توانایی مدیریت اطفال، رعایت عدالت بین اطفال و برخورد مناسب با رفتارهای بد و چالشی آنان.
 9. مهارت آموزش دادن.
 10. نداشتن سوابق جرمی خصوصا در رابطه با بدرفتاری با کودکان.
 1. مسوولیت های اضافی
 1. طبق ضرورت کار های دیگر که از طرف آمرین پیشنهاد میگردد.

 

Job Requirements:

 1. مشخصات شخصیت:
 1. احترام به همه مردم
 2. داشتن توانایی خوب کارکردن در یک تیم
 3. داشتن مهارت های خوب سازمانی و ارتباطات
 4. داشتن صداقت
 5. داشتن توانایی در برابر فشار کارمندان و دیگران
 6. سطح روانی احساس قابل توقع
 7. دقت و قابل اطمینان
 8. روحیه پرانرژی، پرورش دهنده و انعطاف پذیر

 

Submission Guideline:

دستورالعمل ارسال/ معلومات ارتباط:

ارسال یک کاپی از از سی وی خویش را به ایمیل آدرس ذیل بفرستید

noor.kbl.mahdi@iam-afghanistan.org

اگر به انترنت درستررسی ندارید یک کاپی ازسی وی خویش را به آدرس ذیل بفرستید:

آدرس ما: سرک دارالامان  ایستگاه شفاخانه نور مدیریت منابع بشری.

نوت: تنها کسانیکه انتخاب شده اند در اوقات رسمی میتواند تماس بگیرند.

شماره تماس

+93 799 35 47 96

Submission Email:

noor.kbl.mahdi@iam-afghanistan.org

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200