Whatsapp: +93749615200

مسول بخش تغذی عامه (Public Nutrition Responsible ) 118 views

More Information

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم – فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS) 

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Description:

هدف وظيفه :

* تنظیم امور بخش تغذیه عامه  ریاست  خدمات صحی جمعیت ملی در بخش ترتیب گزارشات ریاست خدمات صحی

* هماهنگی و انسجام بخش تغذیه عامه  با بخش اداره معلومات صحی با بخش ( اداره نظارت ، پل نگذاری و گزارش دهی) و با ادارات بیرون از آن خصوصا” ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه وآمریت های  تغذیه عامه ریاست  های صحت عامه ولایات .

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

 

مسئولیتهای وظیفوی

 • تخنیکی و مسلکی
 • حصول اطمینان از اجرایی ارزیابی وضعیت نشونموی اطفال زیر 5 سال د رتمام مراکز صحی جمعیت ملی به صورت منظم و سیستماتیک
 • تهیه اموزش  و حمایت تخنیکی در جریان اجرای وظیفه برای تمام کارمندان بخش تغذی هر موقع که نیاز باشد.
 • حصول از اطمینان از موجودیت  و تهیه وسایل مورد نیاز در بخش  ارزیابی تغذی برای تعین اندازه قد و وزن اطفال در مراکز صحی
 • حصول اطمینان از نحوه استفاده اوراق گزارش دهی بخش تغذی به اساس اوراق راپور دهی اداره معلومات صحی یا HMIS  در مراکز صحی
 • حصول اطمینان از نحوه پذیریش و رجعت گیری از جامعه و و رجعت دهی برای مراکز و قدمه های بالاتر در صورت نیاز معرفی به مراکز تغذی و شیر خوار گاه ها در هماهنگی با ریاست های صحت عامه ولایات مربوطه و اداره یونسف.
 • حصول اطمینان از نحوه دریافت گزارشات بخش های تغذی عامه در مراکز صحی  به موقع ان و ارسال فیدبک در صورت نیاز به مراجع مربوطه
 • ایجاد و انکشاف سیستم خوب رجعت دهی و رجعت گیری از سطح جامعه با مراکز صحی و از مراکز صحی تا بخش های بستر دارد مراکز شیر خوارگاه و مراکز بستر دار تداوی اطفال سوء تغذی.
 • حصول اطمینان از موجودیت اوراق تبلغاتی صحی در مراکز صحی خصوصا پیام کلیدی شامل شش پیام اساسی  و مداخلوی اولویت داده شده در بخش تغذی عامه
 • حمایت تخنیکی مدیر ارشد در قسمت نحوه فعالیت بخش تغذی در مراکز صحی ارایه نظرات سازنده و پیشنهادات اصلاحی عند الموقع برای بهبود این بخش
 • فراهم نمودن زمینه های ارتقای ظرفیت با تدویر دوره های اموزشی اساسی و تجدیدی برای مشاورین تغذی به شکل مباحثات گروپی ، مجالس و حصول اطمینان از سهمگیری فعال اشتراک کنندهای سیمنار ها و دوره اموزشی و استفاده موثر شان از دوره اموزش با ایجاد تحرکیت .
 • اموزش ، حمایت و ارزیابی اجزای  بخش تغذی و فعالیت های این بخش در مطابقت با بسته عرضه خدمات صحی
 • سهم گیری فعال در سروی های بخش تغذی و قادر بودن با براه انداختن دوره های اموزشی ارتقای ظرفیت این بخش
 • اشتراک در تمام انواع مجالس هماهنگی  بخش تغذی به سطح مرکز
 • عضویت داشتن در کلستر تغذی و اشتراک در مجالس ان عندالموقع

اداره / ارزیابی

 

 • انکشاف پلان های ماهوار ، ربعوار و سالانه بخش نظارت و ارزیابی مطابق به بسته عرضه خدمات صحی برای مراکز صحی  حد اقل در ماه یکبار توسط کارمندان ارشد ولایت وار بطور منظم و سیستماتیک
 • نظارت های مشترک  با تیم تخنیکی بریاست خدمات صحی از نحوه فعالیت بخش تغذی توسط مسول بخش با شرکای کاری و مسولین ریاست صحت عامه ولایات مربوطه و شرکای کاری نهضت
 • حصول اطمینان از دریافت گزارشات منظم ماهوار از مراکز صحی از ولایت زیر پوشش بخش تغذی
 • حصول اطمینان از ارسال مواد لازمه سپلای برای مراکز صحی تحت پوشش
 • حصول اطمینان از حفظ و نگهداری اسناد فعالیت های بخش تغذی  در مراکز صحی و دفتر مرکزی
 • اشتراک درتمام انواع مناسبت ها ( مجالس ، تریننگ ها و سیمنار ها ، باز دید های ساحوی انفرادی و مشترک)
 • ارایه گزارش هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالیانه از نحوه فعالیت بخش تغذی عامه در مراکز صحی تحت پوشش
 • اجرای تمام امورات محوله از جانب امر اعطا حسب لزوم دید ریاست خدمات .

Job Requirements:

سایر مهارت

 1. داشتن مهارات های لازمه تامین ارتباطات
 2. دانش کمپیوتر آفس و مهارت های استفاده از انترنت و شبکه های مجازی
 3. داشتن تهعد کاری و اعتماد به نفس قوی
 4. داشتن سند MD ویا لسانس از بخش های صحی ترجیحا ماستری در بخش صحت عامه یا بخش تغذی
 5. تجربه کاری 3 الی 5 سال در بخش تغذی عامه با موسسات داخلی یا خارجی ویا بخش تغذی عامه وزارت صحت عامه حتمی است

Submission Guideline:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo branch offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس

 +93-777-266-860

+93-728-900-019

Submission Email:

hamid.daftani12@gmail.com

Share this job

ARCS

(1)

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200