Whatsapp: +93749615200

د مالي او اداري تفتیش آمر

More Information

About ATRA

اداره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( مالي او اداري تفتیش آمر ) به کارمند ذیل ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را در این بست داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمایند.

Job Summary

داره تنظیم خدماتی مخابراتی افغانستان (اترا) در بست کمبود ( مالي او اداري تفتیش آمر) به کارمند ذیل ضرورت دارد

Duties & Responsibilities

 • طرح و ترتیب تطبیق پلان های ادیت و ارزیا بی برای بخش های مختلف مالي و اداري  اداره.
 • تو ظیف نظا رت کنند ه گا ن در بخش های مختلف اداره تنظیم خدما ت مخابراتی با همکاري مسئول دیپارتمنت.
 • دریافت موا رد تخلف و اقدام به موقع و قا نونی در مورد ان.
 • تامین اصل شفافیت در همه بخش های کا ری ( مالي و اداري ) اداره تنظیم خدما ت مخا براتی
 • ارایه راپور ها ی نظا رتی به مراجع ذیربط و نشا ندهی موارد تخلف .
 •  تد قیق ومطالعه دقیق مصوبات وتصامیم مقامات ذ یصلاح د ساتیـــر هــدایات مقام اداره .
 • متوقف ساختن اجراات غیرقانونی درمرجع تحت بازرسی بعد ازاخذ هدایت مقام اداره.
 • احاله موضوعات جرمی وتخلفات قانونی بعد ازتحلیل به مقامات ذیصلاح .
 • ارائــه پیشنهادات مشخص جهت بهبود فعالیت و جلوګیری از سوی استفاده به مقام اداره .
 • شناسایی  خطرات تقلب و روی دست گرفتن کنترول ، وقایوی، دریافتی، اصلاحی و هدایتی تا ساحه را به افراد و اشخاصیکه باعث افزایش و ارتشاه فساد میشود محدود بسازد.
 •   نظارت مناسب از کارکرد اعضای تیم.
 • نهایی سازی گزارشات تفتیش و ارائه آن به مسئول دیپارتمنت .
 •  اجرای سایر وظایف که از طرف مسئول مربوطه برایش سپرده میشود

Job Requirements

 • درجه تحصیل : حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد ( مالي و بانکداري و اقتصاد ملي ) باشد .
 • تجارب لازمه: داشتن حد اقل ۴ سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره(
 • معلومات کافی در باره قانون خدمات مخابراتی،
 • رعایت دسپلین مالی و اداری
 • رعایت سلسله مراتب
 • ارتقاء ظرفیت خودي
 • کار کردن در محیط پیچیده، اولویت بندی بهتر کار ها و بتوانند تا بطور تیمی و یا هم انفرادی بهتر کار کند؛
 • تشریک دانش، تجارب و سهم گیری در ساحات کاری اداره  و کار فعالانه درجهت تداوم آموزش و انکشاف فردی؛
 • مهارتهای مدیریتی ( برنامه ریزی، هماهنگی، کنترول و نظارت) همچنان مدیریت زمان
 • به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا (MS Office) و انترنیت دسترسی آشنایی کامل داشته باشد.
 • دارای سوابق جرمی نباشد
 • تابعیت افغانستان را داشته و در کشور مقیم باشد
 • به لسان پشتو و دري به خوبی تکلم نموده و به لسان انگلیسی آشنایی داشته باشد

Submission Guideline

د محترمو کاندیدانو څخه هیله کیږي چې تر څو د اړونده بست لپاره څانګړې فورمه ډکه او لاندې بريښنالیک ته يې راواستوي او همدارګه کولای شي چې یاده فورمه د بشري سرچینو د استخدام د آمریت څخه ترلاسه کړي .

پته : د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت ۱۸ پوړیزه ودانۍ دیارلسم منزل د استخدام آمریت

بریښنالیک jobs@atra.gov.af

د اړیکي شمیره : 0202100763

نوټ : د ټولو محترمو کاندیدانو څخه هیله کیږي چې که چیرې ستاسو تحصیلات او یا هم کاري تجربه د پورته بست سره سمون نه خوري لطفا خپل غوښتنلیک مه را استوئ او همدارنګه خپل ټول تحصیلي اسناد ( ديپلوم یا ترانسکریپټ چې د لوړو زده کړو د وزارت تائیدي ولري) د کاري تجربې اسناد لکه ( لکله قرار داد خط ، د منابع بشري تائیدي ، او که مو دولتي رسمي دنده اجرا کړې وي خلص د سوانح چې د صدور د نیټې څخه یې ۶ میاشتو څخه ډیره موده نه وي تیره شوې) پهPDF  فایل کې چې اندازه یې د 5MB څخه لوړه نه وي راواستوئ  .

Functional Area

Accounting/Finance and E Banking

Countries

Afghanistan

Provinces

Kabul

Submission Email

jobs@atra.gov.af

Share this job

ATRA

(0)
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

Email:info@easyjoob.com

business whatsapp:+93749615200

x