Get Easyjoob.com Mobile App
Whatsapp: +93749615200

داکتر کلینیک ثابت کندز 36 views

More Information

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم – فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS)

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Description:

هدف وظيفه :

* تنظیم امور بخش های عرصه خدمات صحی به سطح کلینیک های صحی اساسی   و فرعی جمعیت ملی ، عرصه خدمات صحی معیاری و قابل قبول حصوول اطمینان از اجراات کارمندان تحت اداره امریت کلینیک های ثابت  ، مسایل مالی و اداری .و توجه بیشتر به بخش صحت باروری و مشکلات صحی اناث

مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده ارداه.
 2. معاینه.تشخیص و تداوی مریظان اناثیه از تمام ریاست های وزارت جهت حفظ سلامتی فزیکی و روانی آنان خصوصا” برای طبقه اناث
 3.    ارایه مشوره ها و توصیه های طبی لازم برای مریضان بمنظور حمایه روانی آنان
 4.  ارجاع کارکنان دارای امراض شدید به مراکز صحی و داکتران متخصص خارج از وزارت در صورت لزوم(بمنظور ارایه خدمات شفاخانه یی)
 5.     رهنمای و تفهیم طرق استعمال ادویه که توسط داکتران خارج از کلینیک  توصیه گردیده باشد جهت اطمینان از طبیق درست و موثر ادویه؛
 6.    اجرای کمک های اولیه طبی جهت رسیدگی عاجل به صحت آنان بخش اناث
 7.     ارایه تعلیمات صحی برای کارکنان وزارت جهت ارتقاع اگاهی صحی؛ برای بخش اناث مادارن حامه و شیر ده
 8.    ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه ؛
 9.    ارایه گزارش ماهوار ربعوار سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستوارت های آمریت مربوطه بمنظور مطلع مسولین مربوطه
 10. .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف نهاد مربوطه  مربوطه سپرده میشود؛

وظایف عمده بر علاوه مسولیت های وظیفوی

1. عرضه خدمات صحی اساسی برای مستفید شونده گان به سویه   کلینیک صحی اساسی و فرعی برای بخش اناث

2. حصول اطمینان از حاضری منظم کارمندان مسلکی و خدماتی در کلینیک در بخش مریضان سراپا اناثیه

3. حصول اطمینان از موجودیت ادویه ووسامان وسایل طبی و غیر طبی برای کلینیک

4. اشتراک در مجالس هماهنگی صحی به سطح ولایت به نمایندگی از جمعیت هلال احمر افغانی در صورت دعوت

5. مراقبت و توجه داستن به کلینیک وسایل آن وآن کارمندان  به صورت منظم و دوامدار

7. ایجاد فضای کاری مناسب

8. و خدماتی در عرصه عرضه خدمات صحی اساسی منسجم ساختن کارمندان مسلکی

9. حصول اطمینان از نحوه درست  اجرای فعالیت های روزمره  کارمندان مسلکی و خدماتی در کلینیک

10. تهیه گزارشات فعالیت های بخش های مربوطه کلینیک توحید و ارسال آن به مسول صحی ساحوی به موقع مناسب آن به صورت منظم و دوامدار

11. اجرای تعلمیات صحی گروپی و انفرادی برای مستفید شونده گان روزانه و دوامدار

وظائف درصورت ضرورت:

1. اشتراک در ورکشاپ های آموزشی به سطح ولایت و خارج از ولایت

2. اشتراک در مناسبت های خاص در صورت دعوت

3. اشتراک و همکاری با سایر بخش های صحی در صورت واقعات عاجل صحی

4. براه اندازی مجالس منظم هفته وار وماهوار با مسولین کلینیک

5. اجرای موجودی ماهوار ، ربعوار و سالانه از کلینیک با سایر مسولین

 مسؤليت ها:

1- جلب رضایت مستفید شونده گان

2-عرضه خدمات صحی با کیفیت عالی

3-گزارش دهی به موقع از نحوه فعالیت کلینیک  و درخواست به موقع ادویه برای کلینیک

4-در حفظ و نگهداری تعمیر کلینیک ، سامان ووسایل آن توجه جدی مبذول داشتن

5- در تماس بودن مداوم با مسول صحی ساحوی  و ریاست نماینده گی  ولایتی جمعیت هلال احمر افغانی.

15. ارایه طرح های لازم به منظور خود کفائی بخش مراکز صحی و فعالیت های پروگرامی و پروژوی جمعیت ملی با حفظ ارزشهای و پرنسیب های جمعیت.

16. تهیه پلان سالانه فعالیت های امور اداره معلومات صحی  با بودیجه مربوط آن و به اجرا در آوردن آن.

17. رعایت اصول وقوانین حاکم بر فعالیت های امور خدمات صحی به سطح ملی .

18. کار و فعالیت در محدوده صلاحیت های مفوضه. در روشنایی طرز العمل ها لوایح استراتیژی و پالیسی های مدون اداره

19. اجرای امور در روشنی هدایات مقامات رهبری  و گذارشدهی ماهوار از آن.

20. رعایت سلسله مراتب.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته : طب معالجوی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجیت داده میشود؛

تجربه کاری مرتبط به وطیفه حداقل سه سال؛

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

Submission Guideline:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo or kunduz branch offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو و یه نمایندگی  کندز مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس

whats app= +93-777-266-860

+93-728-900-415

 

Submission Email:

hamid.daftani12@gmail.com

 

 

Share this job
Company Information
 • Total Jobs 13 Jobs
 • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200