Whatsapp: +93749615200

داکتر تیم سیار صحی معافیت کتلوی کندهار 143 views

More Information

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم – فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS) 

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Description:

هدف :  تنظیم و اجراآت بخش تیم های صحی سیار و صحت در معرض خطر، نظارت به اجراآت بخش مربوطه.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف و مسئولیت ها :

 1. ترتیب نمودن پلان کاری وارائه گزارش ازاجراآت انجام شده بطورماهوار، ربعوار وسالانه به ریس بخش.
 2. ارایه خدمات  مناسب نظر به تجربه و دانش به مراجعین
 3. افزایش توانمندی، همآهنگی سازی فعالیت های ساحوی تیم های سیار صحی.
 4. اطمینان حاصل کردن از ظرفیت پاسخگویی تیم های سیارصحی، در زمان حوادث طبیعی شیوع امراض در حالات صحت در معرض خطر.
 5. جمع آوری، توحید، ثبت نمودن راپور کار و فعالیت تیم های سیار صحی و ارایه آن به مسول پروژه.
 6. اطمینان داشتن از مهارتهای اختصاصی کارمندان تیم های سیارصحی مطابق به لایحه وظایف آنان.
 7. راه اندازی دوره های آموزشی در جریان وظیفه برای کارمندان تیم های سیارصحی.
 8. سروی نمودن اوضاع عمومی صحی به سطح ولایت و اقدام سریع به شکل عمده در جامعه.
 9. بررسی و نظارت منظم از پرسونل تیم  سیار صحی و نحوه فعالیت آنها در ساحات مورد نظر.
 10. برخورد نیک و سالم با همکاران به سطح دفتر و جمعیت ملی.
 11. اجرای امور محوله از جانب مسول پروژه مربوطه.
 12. رعایت کردن و پابند بوده به قوانین نافذه، اساسنامه جمعیت هلال احمر افغانی، لوایح و طرزالعمل های نافذه در اداره جمعیت هلال احمر افغافی.
 13. ارایه نمودن مشوره های سودمند جهت حل مشکلات موجود در بخش مربوطه .
 14. رعایت کردن  سلسله مراتب.
 15. پابند بودن جدی به حاضری.
 16. داشتن رویه نیک و اخلاق پسندیده.
 17. تعقیم  ونگاهداری وسایل طبی
 18. اطمینان از این که همه اطفال زیر پنج سال واکسین OPV را اخذ نموده .
 19. اجرا نمودن سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب مسول پروژه  مطابق قانون و طرزالعمل ریاست منابع بشری سپرده میشود.

 

Job Requirements:

شرایط استخدام:

1 – فارغ تحصیل رشته طب

2 – داشتن دو سال تجربه کاری

3-بلدیت به زبان محلی

4 –  داشتن ظرفیت عمل متقابل با جامعه

Submission Guideline:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo ro kandahar branch offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو ویا به نمایندگی سره میاشت کندهار مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس

 +93-777-266-860

+93-728-900-019

Submission Email:

hamid.daftani12@gmail.com

Share this job

ARCS

(1)

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200