Whatsapp: +93749615200

تخنیکر برق شهری ششم 84 views

More Information

About Da Afghanistan Bank

د افغانستان بانک قرار تصویب شماره 152 مورخ 3/2/1318 مجلس وزرا، تصویب شماره 11 مورخ 19/6/1318 شورای ملی، تصویب تاریخی 12/6/1318 مجلس اعیان و منظوری 5280/1317 تاریخی 17/11/1318 حضور شاهانه به سرمایه ابتدائی مبلغ یکصد و بیست ملیون افغانی در پایتخت کشور شهر کابل افتتاح شد که در داخل و خارج کشور با اختیارات و وظایف لازم میتوانست نمایندگی و فروع خود را تأسیس و بانکهای سکتوری را تعیین نماید. نظام بانکداری افغانستان با تأسیس بانک ملی افغان در سال 1312 هجری شمسی پا به عرصه وجود گذاشت و قبل از تأسیس د افغانستان بانک، امور بانکداری دولتی را این بانک به پیش میبرد. بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به شمول چاپ و نشر پول افغانی به این بانک منتقل گردید. د افغانستان بانک بحیث بانکدار دولت و بانک تجارتی توانست تحولات و انکشافات چشمگیر و بزرگی را هم در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد و هم در سمت و سوی نظام بانکی به دستاورد های نائل گردد. فعالیت د افغانستان بانک را می توان به دو مرحله تقسیم بندی کرد: در مرحله اول که از سال 1318 الی سال 1380 را احتوا می نماید؛ د افغانستان بانک در قسمت چاپ، ضرب و نشر پول افغانی مطابق به تقاضای بازار، حفظ ارزش پول و امور بانکداری دولتی مصروف بود که در پهلوی این وظایف، امور تجارتی را نیز طبق فعالیت های سایر بانکهای تجاری افغانستان انجام میداد که می توان از افتتاح حسابات پس انداز، جاری، میعادی، اجرای قروض به منظور تقویه سرمایه گذاری ها و اجرای سایر قروض در بخش های تجاری یاد آوری کرد. مرحله دوم از سال 1381 آغاز می شود. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان، بانک مرکزی بر اساس ماده دوازدهم این قانون، منحیث یک بانک مستقل تسجیل گردید و با صلاحیت هایی که به آن تفویض شد به دستاورد های قابل توجهی در عرصه های گوناگون دست یافت. د افغانستان بانک بر اساس قوانین جدید بانکی و مالی تمام امور تجارتی را به بانکهای دولتی و خصوصی واگذار نمود و مسوولیت اعطای جواز فعالیت و نظارت از مؤسسات بانکی و مالی را بعهده گرفت. بر اساس قانون د افغانستان بانک، ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید که در کنار آن طبق قانون به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم نیز فعالیت می نماید.

Job Summary

عنوان بست: تخنیکر برق شهری ششم

آمریت:  آمریت عمومی خدمات

گرید:    گرید (4)

نوع اعلان: خارجی

نوع استخدام: دائمی

یاداشت مهم: صرف با آنعده از کاندیدان محترم تماس برقرار خواهد شد که از پورتل امتحانات د افغانستان بانک که قرار ذیل میباشد استفاده نموده و برای خویش یوزر ترتیب نمایند.

jobs.dab.gov.af

Duties & Responsibilities

لائحه وظایف:

·        همکاری با مدیر مستقیم در تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار، سالانه طبق پلان عمومی

·        تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری در خصوص بودجه

·        جمع آوری و توحید راپور های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و ارسال آن به مدیر مستقیم

·        همکاری با مدیر مستقیم در ثبت و سنجش آغاز و ختم ساعات فعالیت ماشین های جنتراتور در موقع نبود برق در کتاب ثبت مربوط

·        همکاری با مدیر مستقیم در حفظ و نگهداری وسایل انجینیری به منظور استفاده موثر از آن

·        استفاده از لوازم ایمنی تخنیک بیخطر حین اجرای وظیفه

·        همکاری با مدیر مستقیم در نصب و انتقال کیبل های برق در تعمیرات بگونه تخنیکی جهت تأمین مؤثر برق

·        همکاری با مدیر مستقیم در نصب تجهیزات برقی و فعال سازی سیستم های برق و تنظیم جریان برق

·        همکاری با مدیر مستقیم در نصب شیت های گروپ ساکت و سامان الات برقی ، لین داوانی شبعات

·        همکاری با مدیر مستقیم در چک نمودن آب للیتر، مبلایل، تیل مورد نیاز و بطری های جنراتور ها از طرف صبح و پاک کاری ماشین های جنراتور بصورت دوامدار

·        روشن نمودن ماشین های جنراتور از طرف صبح به منظور آماده ساختن آن در مواقع لازم و اکمال تیل مورد ضرورت آن

·        چک نمودن و تغیردادن چینج آورها از لین برق عمومی به لین برق جنراتور و برعکس آن در داخل فیوز بکس عمومی

·        همکاری با مدیر مستقیم در ترمیم و رفع عوارض ناگوار ناشی از برق در سطح بانک و مربوطات آن

·        همکاری با مدیر مستقیم در ترمیم و سایل و تجهیزات برقی مربوط به بانک در موقع ضرورت

·        همکاری با مدیر مستقیم در ثبت و سنجش آغاز و ختم ساعات فعالیت ماشین های جنتراتور در موقع نبود برق در کتاب ثبت مربوط

·        همکاری با مدیر مستقیم در کنترول مراقبت از جنراتور ها مطابق منول از برج برق بررسی دوره ای تجهیزات برقی به سطح بانک

·        صحت و سالم نگهداشتن افزار کار و استفاده سالم در موقع ضرورت از آن

·        استفاده از لوازم ایمنی تخنیک بیخطر حین اجرای وظیفه

·        انجام وظایف فنی و حرفوی مطابق معیارهای مسلکی طبق لایحه وظایف و پلان کاری

·        ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مقامات ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

Job Requirements

درجه و رشته تحصیل:    فوق بکلوریا در رشته تخنیک برق و به درجه تحصیلی لسانس در رشته مذکور ترجیح داده میشود

تجربه:  یک (1) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:    آشنائی با سیستم های برق، بلدیت به زبان های رسمی و انگلیسی، آشنایی درست از استفاده برنامهای کمپیوتر انجینیری برق، ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی، توانایی کار بشکل فردی و گروهی، صداقت و حفظ محرمیت کاری و انعطاف پزیری کاری، تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

Submission Guideline

نکات:

– علاقه مندان میتوانند نخست در ویب سایت Jobs.dab.gov.af برای خود یوزر ایجاد نموده و بعدا بست مورد نظر را انتخاب نموده و اسناد خواسته شده را به فارمت PDF آپلود نمایید.

– جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

– تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

https://jobs.af/jobs/tkhnykr-brq-shhry-shshm-FcSZWH1Cu/apply

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 6 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

x