Whatsapp: +93749615200

انجینیر میخانیک برق 98 views

More Information

About Da Afghanistan Bank

د افغانستان بانک قرار تصویب شماره 152 مورخ 3/2/1318 مجلس وزرا، تصویب شماره 11 مورخ 19/6/1318 شورای ملی، تصویب تاریخی 12/6/1318 مجلس اعیان و منظوری 5280/1317 تاریخی 17/11/1318 حضور شاهانه به سرمایه ابتدائی مبلغ یکصد و بیست ملیون افغانی در پایتخت کشور شهر کابل افتتاح شد که در داخل و خارج کشور با اختیارات و وظایف لازم میتوانست نمایندگی و فروع خود را تأسیس و بانکهای سکتوری را تعیین نماید. نظام بانکداری افغانستان با تأسیس بانک ملی افغان در سال 1312 هجری شمسی پا به عرصه وجود گذاشت و قبل از تأسیس د افغانستان بانک، امور بانکداری دولتی را این بانک به پیش میبرد. بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به شمول چاپ و نشر پول افغانی به این بانک منتقل گردید. د افغانستان بانک بحیث بانکدار دولت و بانک تجارتی توانست تحولات و انکشافات چشمگیر و بزرگی را هم در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد و هم در سمت و سوی نظام بانکی به دستاورد های نائل گردد. فعالیت د افغانستان بانک را می توان به دو مرحله تقسیم بندی کرد: در مرحله اول که از سال 1318 الی سال 1380 را احتوا می نماید؛ د افغانستان بانک در قسمت چاپ، ضرب و نشر پول افغانی مطابق به تقاضای بازار، حفظ ارزش پول و امور بانکداری دولتی مصروف بود که در پهلوی این وظایف، امور تجارتی را نیز طبق فعالیت های سایر بانکهای تجاری افغانستان انجام میداد که می توان از افتتاح حسابات پس انداز، جاری، میعادی، اجرای قروض به منظور تقویه سرمایه گذاری ها و اجرای سایر قروض در بخش های تجاری یاد آوری کرد. مرحله دوم از سال 1381 آغاز می شود. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان، بانک مرکزی بر اساس ماده دوازدهم این قانون، منحیث یک بانک مستقل تسجیل گردید و با صلاحیت هایی که به آن تفویض شد به دستاورد های قابل توجهی در عرصه های گوناگون دست یافت. د افغانستان بانک بر اساس قوانین جدید بانکی و مالی تمام امور تجارتی را به بانکهای دولتی و خصوصی واگذار نمود و مسوولیت اعطای جواز فعالیت و نظارت از مؤسسات بانکی و مالی را بعهده گرفت. بر اساس قانون د افغانستان بانک، ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید که در کنار آن طبق قانون به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم نیز فعالیت می نماید.

Job Summary

عنوان بست: انجینیر میخانیک برق

آمریت:  آمریت عمومی خدمات

گرید:    گرید هفتم (7)

نوع اعلان: خارجی

نوع استخدام: دائمی

Duties & Responsibilities

لائحه وظایف:

·        طرح، ترتیب و تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار، سالانه طبق پلان عمومی و همکاری به مدیر مستقیم در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط

·        اتخاذ تدابیر لازم جهت طرح، دیزاین و انجام امور برق مربوط به پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک در پرتو استندرد های قبول شده ملی و بین المللی

·        ترتیب و برآورد تخمینی تمام مسایل مربوط برق پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک

·        برآورد سامان آلات و تجهیزات امور برق برای پروژه های ساختمانی و ارایۀ نظریات تخنیکی

·        ترتیب مشخصات تخنیکی برای تجهیزات برق پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک

·        ترتیب مشخصات تخنیکی و فنی امور برق شعبات د افغانستان بانک

·        ترمیم و رفع عوارض ناگوار ناشی از برق در سطح بانک و مربوطات آن

·        اشتراک در جلسات تعیمراتی غرض ارایۀ مشوره های تخنیکی و مسلکی

·        تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی شبکه ها و سیستم های برق رسانی، سب استیشن ها، ترانسفارمر ها

·        استفاده از نرم افزار های مدرن انجنیری در امور برق غرض بهبود کیفیت کاری بخش مربوط

·        ایجاد سیستم منظم فایلنگ جهت حفظ و نگهداری اسناد و مکاتیب مربوط

·        تعین ظرفیت دیزل جنراتور ها جهت بلند بردن موثریت کار

·        برآورد، سنجش و ترتیب نقشه های سیستم برق د افغانستان بانک جهت دست یابی به نتایج متوقعه

·        نصب و انتقال کیبل های برق در تعمیرات بگونه تخنیکی جهت تأمین مؤثر برق

·        انجام محاسبات و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح (انرژی آفتابی، آبی ، و باد وغیره) و انتخاب طرح مناسب، اقتصادی و موثر بمنظور افزایش کیفیت کار

·         کنترول و مراقبت امور برق رسانی پروژه های ساختمانی مربوط د افغانستان بانک

·        ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش های مربوط

·        ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مقامات ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

Job Requirements

درجه و رشته تحصیل: لسانس در انجینیری برق

تجربه:  دو (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:   بلدیت کامل با مقرره ها؛ نورمها و ستندردهای انجینری برق، توانایی رهبری، پالیسی سازی، تدوین ستراتیژی، توانایی طرح و تطبیق خط و مشی اداره، درک قابل ملاحظه از اصول و اجراآت موثر ، داشتن قوه افهام و تفهیم موثر مدیریت کاری، بلدیت به زبان های رسمی و انگلیسی، آشنایی درست از استفاده برنامهای کمپیوتر انجینیری برق، ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی، توانایی کار بشکل فردی و گروهی، صداقت و حفظ محرمیت کاری و انعطاف پزیری کاری، تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

Submission Guideline

– علاقه مندان میتوانند نخست در ویب سایت Jobs.dab.gov.af برای خود یوزر ایجاد نموده و بعدا بست مورد نظر را انتخاب نموده و اسناد خواسته شده را به فارمت PDF آپلود نمایید.

– جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

– تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

https://jobs.af/jobs/anjynyr-mykhanyk-brq/apply

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 7 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

x