استاد پوهنځی کمپوتر ساینس،حقوق،شرعیات و اقتصاد 296 views

More Information

About Jahan University:

Jahan University is Accredited University in Kabul Afghanistan.

that started services from 2012. that located in 3th Street of Karte-Naw-Kabul.

Job Summary:

– رهنمایی و مشاوره به محصلان و اسیستانت ها؛

-ارزیابی تحقیقات محصلان و پروژه های محصلان؛

– ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی و ابراز نظر در رابطه به آنها؛

-اشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک کننده؛

-اشتراک فعال در کمیته ها، مجالس و شورا ها؛

– پیشبرد امورات کمیته های که مسئولیت آن را دارا میباشد؛

-سهمگیری مسولانه در بهبود امور پوهنحی و موسسه تحصیلات عالی مربوطه به منظور انکشاف پیشرفت علمی و حفظ منافع و مصلحت های موسسه؛

-ارتقای سویه ی دانش به ویژه در رشته ی اختصاصی و کسب مهارت های مانند: آموزش یک زبان معتبر بین المللی و کمپیوتر؛

-تهیه لکچر نوت ها و رهنمود کارهای عملی – ساحوی و لابراتواری؛

-رهبری و اشتراک در تالیف کتابهای  درسی، ممد درسی و مرجع درسی؛

-تهیه و نشرحد اقل یک مقاله علمی در یک سال تحصیلی؛

Duties & Responsibilities:

۱-رهنمایی اعضای کادر علمی و محصلان طبق قانون تحصیلات عالی؛

۲-ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی و سایر دانشمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها؛

۳-اشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک کننده؛

۴-اشتراک فعال در کمیته ها، مجالس و شورا های علمی؛

۵-سهمگیری مسولانه در بهبود امور پوهنحی و موسسه تحصیلات عالی مربوطه به منظور انکشاف پیشرفت علمی و حفظ منافع و مصلحت های موسسه؛

۶-ارتقای سویه ی دانش به ویژه در رشته ی اختصاصی و کسب مهارت های مانند: آموزش یک زبان معتبر بین المللی و کمپیوتر؛

۷-تهییه لکچر نوت ها و رهنمود کار های علمی – ساحوی و لابراتواری؛

۸-رهبری و اشتراک در تالیف کتابهای  درسی، ممد درسی و مرجع؛

۱۰- عضو فعال در تحقیقات علمی؛

۱۱-اشتراک در امتحانات ورودی محصلان؛

۱۲-سایر فعالیت ها و وظایف که در قانون تحصیلات عالی و مؤسسه تحصیلات عالی جهان پیش بینی شده است؛

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستر در رشته های ذکر شده

به طبقه اناث ارجحیت داده میشود

حد اقل دوسال سال تجربه کاری در بخش تدریس در سطح پوهنتون را داشته باشد (قرارداد خط ضمیمه گردد) .

تذکر: مدرک تحصیلی دواطلبان خارج از مرز باید از آمریت محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد

آشنایی با برنامه های مایکروسافت آفیس راداشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانای تالیف کتب درسی ، ممد درسی را داش

فیصد نمرات دوره های مختلفه کاندید نمرات کادری باشد (لیسانس حد اقل 75 و ماستری حد اقل 80%)

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

از عمومی متقاضیان گرامی که واجد شرایط هستند، خلص سوانح خویش همرای اسکن اسناد تحصیلی (ترانسکریپت)،تذکره تابعیت و اسکن قرارداد خط/سند تجربه کاری را با نوشتن نام پوهنحی مربوطه و کلمه Khazan1400 به ایمیل آدرس های ذیل ارسال بدارند یا هارد آنرا تسلیم آمریت منابع بشری نمائید.

فارمت ارسال خلص سوانح کاندیدان پوهنخی اقتصاد : economics_Khazani1400

یاداشت: از شارت لیست افرادی تجربه ذکر شده را ندارد و یا اسناد ماستری آن ضمیمه ایمیل نباشد یا محصل دوره ماستری میباشد معذرت میخواهیم.

job@jahan.edu.af

jobs.jahanuni@gmail.com

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل در تماس شوید:

0787588978

Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 1 Jobs
  • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com