استاد حرفوی و مسلکی- Capacity building facilitator and coordinator 92 views

More Information

About Care of Afghan Families (CAF):

معرفی:

موسسه مواظبت خانواده های افغان یک موسسه خیریه ، غیر حکومتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که ازسال 2003 میلادی بدینسو براساس ثبت وراجستر شماره 68 مورخه 7/7/1384 وزارت محترم اقتصاد دربخشهای مختلف مانند، صحت، تغذی،انکشاف جامعه ، تعلیم وتربیه ، تحقیق وتوانمند سازی زنان وجوانان درولایات مختلف کشور مانند:  لوگر و دایکندی ، سمنگان، پکتیا، پروان مصروف عرضه خدمات به هموطنان عزیز میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفآ به سایت انتر نت آن مراجعه نمائید((

Job Description:

مسؤليت هاي عمده:

معرفی وسایل و پرزه های ماشین گلدوزی و سایر وسایل مورد نیاز برای شاگردان .
کنترول جدی از قضایای مرکز در جریان مسولیت وظیقوی .
کمک کردن با مستفدین مرکز حمایوی در  قسمت استفاده از ماشین گلدوزی  و سایر وسایل مورد نیاز .
ترتیب و تنظیم مستفیدین در صنوف حرفوی غرض ارایه و آموزش کار عملی .
تبدیل نمودن مواد خام به مواد پخته گلدوزی ، دست دوزی و سایر صنایع دستی  .
تهیه لست مواد  مورد ضرورت برای صنوف حرفوی و صنایع دستی .
تشویق و ترغیب  مستفیدین به فراگیری آموزش  حرفوی و صنایع مختلف دستی  .
انتقال مهارت های مسلکی هنر گلدوزی و سایر صنایع دستی مانند خامک ، موره دوزی ، موره بافی ، خیاطی و آشپزی  برای مستفیدین .
کنترول و ارزیابی  از کار و فعالیت های مستفیدین در جریان آموزش حرفه گلدوزی و سایر صنایع دستی .
تعقیب و پیگیری از روش و اخلاق قضایا   در محیط مرکز.
تشویق و ترغیب مستفیدین مرکز برای یاد گیری حرفه های مختلف و صنایع دستی .
استاد مذکور در خلال 2 ماه قرار داد کاری خویش  باید تجارب کاری خویشرا به شاگردان انتقال و ایشان  را قادر به یادگیری گلدوزی ماشینی و سایر صنایع دستی گرداند .
دادن اطلاعات دقیق برای مسوول مرکز در صورت بروز کدام مشکل در مرکز البته بطور فوری .

Job Requirements:

شرایط:

حد اقل فارغ صنف دوازده باشد
آشنایی کامل با خیاطی و آشپزی داشته باشد
دسترسی به پخت و پز غذا های متنوع داخلی و خارجی
مهارت در بازاریابی داشته باشد
مهارت در دیزاین لباس داشته باشد.
حد اقل دو سال تجربه کاری داشته باشد

ا وقات كا ر:

شش روز در هفته به استثناي رخصتي هاي عمومي (مطابق تقسيم اوقات رسمي).
رسمیات ازروز شنبه تا روز  چارشنبه ازساعت 8:00صبح تا 04:00 ظهروروزپنجشنبه ازساعت 8:00 الی 1:00 ظهر
درواقعات عاجل ومطابق ضرورت پروگرام ساعت های کاری زیادشده میتوانند که کارمند بایدآماده کار باشد.

Submission Guideline:

تسلیم دهی اسناد!

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند.

نوت! تنها کاندیدان واجد شرایط برای مصاحبه خواسته میشوند.

آدرس دفتر مرکزی

ناحیه دهم، سرک 07 قلعه فتح الله خان ،خانه نمبر2194 ، کابل، افغانستان

پوست الکترونیکی: jobs.kbl.caf@gmail.com

پوسته خانه مرکزی صندق پوستی  #5515

نوت:هنگام فرستادن خلص سوانع لطفآ نمبر بست و ولایت خود را مشخص نماید.

Submission Email:

jobs.kbl.caf@gmail.com

Share this job
Company Information

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com