Get Easyjoob.com Mobile App
Whatsapp: +93749615200

آموزگار (ترینرزنانه) کمک های اولیه صحی 55 views

More Information

About ARCS:

معلومات مختصر در مورد جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت 

جمعیت هلال احمر افغانستان که در سال 1934 تأسیس شد، یک نهاد مستقل و بشردوستانه است که توسط دولت افغانستان به عنوان یک نهادخیریه و بیطرف برای ادارات دولتی به رسمیت شناخته شده است. جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت نقش مهمی در ارائه خدمات رضاکارانه و کمک های بشری ایفاء میکند. بر اساس قانون و اساس نامه جمعیت ملی فعالیت های خویش  را مطابق با اصول هفت گانه خویش  بشردوستی، بی طرفی، استقلالیت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمولیت غیر جانبداری انجام می دهد. از جمله، جمعیت ملی وظیفه دارد به جوامع آسیب دیده کمک کند، سرپناه اضطراری تهیه کند و اقلام امدادی را بین افراد آسیب پذیر توزیع کند. جمعیت هلال احمر از طریق شبکه ای متشکل از 7 زون ساحوی و 34 نمایندگی در ولایات میباشدکه بیش از 20000 کارمند و رضاکار آموزش دیده،با همکاری سازمان های ملی و بین المللی با در سطح کشور برای کاهش الارم بشری در طول دهه‌های گذشته، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت موفق شده است که بی‌طرفی خویش را حفظ کند و از پذیرشی برخوردار است که تیم‌هایش را قادر می‌سازد تا اقدامات بشردوستانه اصولی را در سراسر خطوط درگیری، از جمله در بخش‌های بزرگی از مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف مسلح، انجام دهند. با حمایت شرکای خود مانند اداره محترم – فدراسیون بین المللی صلیب سرخ (IFRC)، کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)  و دیگر شرکای خویش تقویت میگردد .

 

About Afghan Red Crescent Society( ARCS) 

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative

Job Description:

هد ف بست

مسولیت اجرای  کورس های کمک های اولیه ، ارزیابی و کورسهای  ارتقای صحت را  از طرف جمعیت هلال احمر دارد

هم چنان بهبود در امور اداری و تخنیکی بخش رضاکاران کمک های اولیه صحی جهت عرضه خدمات صحی وبهتر توسط رضاکاران صحی به سطح جامعه  و هم آهنگی ساختن این پروگرام با سایر بخش ها جهت پاسخدهی منظم به حوادث و کاهش مرگ ومیر و مصابیت های امراض ساری.

وظایف و مسولیت ها :

 1. ترتیب پلان سالانه . رعوارماهانه
 2. دایر نمودن جلسات با رضاکاران .
 3. ترتیب پلان تریننگ ها و اجرای ارزیابی ضرورت تریننگ برای رضاکاران.
 4. ارایه پیشنهادات به  نمایندگی ها و سایر مقامات مربوطه به منظور رفع کمبودی ها و بهبود فعالیت در ساحه مربوط .
 5. همکاری با مسولین پروگرام ها در سطح ساحه کاری در بخش صحنت و حوادث .
 6. اشتراک در سیمینارها و ورکشاپ های داخلی و خارجی حسب لزوم دید اداره .
 7. رعایت و تطبیق اصول نامه ها ، مقررات ، اساسنامه ، و سلسله مراتب طبق مقررات اداری جمعیت ملی.
 8. جمع و ترتیب راپور های ماهانه ، تحلیل و تجزیه راپور ها و گسیل آن به مراجع مربوطه .
 9. بسیج منابع مالی از طریق سیستم تجارتی کمک های اولیه برای پرسونل موسسات برای تداوم پروگرام  .
 10. اجرای ارزیابی و بررسی دوامدار از کار وفعالیت رضاکاران و سرگروپ  های کمک های اولیه .
 11. متیقن شدن از اینکه تمام رضاکاران از حق و حقوق شان با خبر اند
 12. متیقن شدن از کامل شدن اسناد مالی قبل از ارسال به هلال احمر
 13. استفاده از میتود های  مختلف علمی تدریسی در جریان تدریس
 14. آ گاهی از قوانین و ، اساسنامه جمعیت هلال احمر افغانی ، لوایح و طرز العمل های نافذه در جمعیت ملی
 15. داشتن دانش مسلکی در امور پلا نگذاری  ، نظارت و ارزیابی و راپور دهی
 16. آماده بودن به سفر ولسوالی ها و کار در شرایط سخط
 17. توانای تکلم ، مفاهمه و تحریر به زبانهای رسمی و ملی  کشور ترجیعا” انگلیسی
 18. توانای ارایه طرح های مناسب جهت امور انکشافی
 19. داشتن رویه خوب و بر خورد نیک با کارمندان ، اجیران و رضاکاران
 20. توانایی در سازماندهی و انجام فعالیت ها به شکل گروپی
 21. کسب نتایج خوب با اجرای عملکرد و دانش مسلکی  و اجرای کار با مقصد
 22. رهبری رضاکارن برای ارتقای ظرفیت شان
 23. کمک جمعیت ملی در حالات عاجل
 24. حفظ اسرار اداره و محرمیت موارد خاص

Job Requirements:

مشخصات کلیدی :

 1. داشتن سند  لیسانس در قا بلگی. نرسنگ عالی . نیمه عالی ترجیعا” لیسنانس طب معالجوی  طب.
 2. تجربه کاری2 سال در بخش کمک های اولیه صحی و یا تدریسی  .
 3. توانای تدریس مسلکی توانایی تدریس مسلکی کمک های اولیه صحی
 4. قابلیت اجرای برنامه های کمپبوتر مانند ورد ،  اکسل و انترنت.
 5. مهارت خوب ارتباطات با اقشار مختلف جامعه.

Submission Guideline:

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo or badghis branch offices for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو و یه نمایندگی  بادغیس مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

شماره های تماس

whats app= +93-777-266-860

+93-728-900-415

Submission Email:

hamid.daftani12@gmail.com

Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
 • Total Jobs 13 Jobs
 • Category General

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200