آفیسر برنامه های آموزش های خارجی 114 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

:لایحه وظایف

همآهنگی و همکاری با مسئولین مربوط در اخذ پاسپورت و ویزه جهت اشتراک در برنامه ها-
اخذ تعهد و تضمین از اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی خارجی و حصول اطمینان از تطبیق درست و به موقع آن-
اخذ گزارش و کاپی مواد درسی از کارمندان که بعد از اشتراک در برنامه های آموزشی به کشور برمیگردند-
مراقبت و تعقيب از انجام به موقع برنامه منجمله شريک ساختن اندوخته های آموزشی کارمندان بعد از برگشت از سفر های آموزشی خارج کشور-
راه اندازی پروسۀ تحلیل نیاز سنجی آموزشی-
تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل در وقت معین آن-

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم بشکل هارد و سافت کاپی-

و نگهداری آن در دوسیه های مربوط HRMAIS درج نمودن تمام معلومات برنامه های آموزشی داخلی در مادیول آموزش و رشد کارکنان سیستم-

همکاری با آفیسر ارشد آموزش ها در امور مربوط-
ارائۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح-

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد-

Job Requirements:

درجه و رشته تحصیل:  داشتن درجه لسانس در بخش مدیریت، منابع بشری، اداره  تجارت و یا ادارۀ عامه

تجربه:  دو  سال تجربۀ کاری مرتبط

:مهارت ها

بلدیت به زبان انگلیسی
آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی
آشنائی به قوانین و مقررات بانکی
فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارش های کاری

Submission Guideline:

 :نکات ضروری

و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل {CV} علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح-

ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد dab.jobs@dab.gov.af

در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد PDF مدارک فوق الذکر باید به صورت-

– متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند-

چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود

 

Submission Email:

dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 12 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com