آفیسر اطمینان کیفیت 117 views

More Information

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

:لایحه وظایف

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح-
تهیه, ترتیب پالیس و پروسیجرهای تضمین کیفیت-
انجام بررسی روزانه و تست کیفیت-
شناسایی و حل مسائل مربوط به روند کار و پرودکشن-
پرداختن به موضوعات بحث برانگیز و پیشنهاد راه حل درمورد مسائل به سوپروایزر-
ثبت و راجسترشن فعالیت های روزانه تضمین کیفیت-
مشاوره و توصیه برای بهبود کیفیت کار-
همکاری و مشوره با مدیر ارشد عملیاتی به منظور توسعه و تغییرات اولیه و بعدی و حصول اطمینان از تضمین کیفیت پروگرام ها-
کمک در فعالیتهای و عملکردی با مدیر پروگرام یا اپلیکیشن-
پرداختن به تمام موضوعات به منظور کاهش ضایعات و افزایش موثریت کاری-

نظارت بر عملکرد جمع آوری اطلاعات مربوطه و تهیه گزارش های احصایوی-
کشف و جلوگیری از جعل و تقلب در سیستم یا اپلیکیشن-
انتیگریشن اپلیکیشن-
کنترل, مراقبت و جلوگیری از تقلب در اپلیکیشن-
کانفرگریشن و مراقبت از سیستم اطلاع رسانی و یا نوتفیکیشن از طریق ایمیل/پیام کوتا-
پیش قدم بودن امور  سیستم و یا اپلکیشن-

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد-

Job Requirements:

درجه و رشته تحصیل:  لسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، منابع بشری، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الکذکر ترجیح داده میشود

تجربه:   دو سال تجربۀ کاری مرتبط

:مهارت ها

بلدیت به زبان انگلیسی
آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی
آشنائی به قوانین و مقررات بانکی
فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارشات کاری

توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

Submission Guideline:

:نکات ضروری

و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل  {CV} علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح-

ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد dab.jobs@dab.gov.af

در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد PDF مدارک فوق الذکر باید به صورت-

متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند-

چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود

Submission Email:

dab.jobs@dab.gov.af

Share this job
Company Information
  • Total Jobs 4 Jobs
  • Category Banking

About US

Easyjoob.com is one of trusted job portal website in Afghanistan which helpes to Afghan employers and jobseekers to find their dream occupational job.

COTACT US

Easyjoob Inc

Khost, Afghanistan

business whatsapp:+93749615200

Easyjoob.com